Immunoterapia | Czasopismo PZWL
POZNAJ POZOSTAŁE CZASOPISMA V
pzwl_small
BIEŻĄCY NUMER
Immunoterapia 1/2019
ISSN: 2544-5731

Archiwum

Numer czasopisma

Immunoterapia 1/2019

W tym numerze o zastosowaniu immunoterapii w onkologii, dermatologii i reumatologii. Początek 2019 roku przyniósł polskim pacjentom jeszcze szerszy dostęp do immunoterapii, umożliwiając terapię II linii chorym na niedrobnokomórkowego raka płuca atezolizumabem. Zatem po raz kolejny w krótkim czasie dochodzi do zmiany ...
Numer czasopisma

Immunoterapia 2/2018

W numerze o zastosowaniu immunoterapii w onkologii i gastroenterologii. Prace edukacyjne pozwalające na pogłębienie wiedzy z zakresu mechanizmów działania inhibitorów punktów kontroli immunologicznej oraz czynników predykcyjnych dla immunoterapii z ich użyciem, możliwych do zdiagnozowania nowoczesnymi metodami histopatologicznymi i molekularnymi. Artykuły ...
Numer czasopisma

Immunoterapia 1/2018

POBIERZ CZASOPISMO W numerze zastosowanie immunoterapii w onkologii i hematoonkologii. Artykuł dr hab. Kamili Wojas-Krawczyk przybliża budowę układu immunologicznego, podstawowe mechanizmy jego działania oraz wyjaśnia złożoność oddziaływań międzykomórkowych, które uruchamiane są w momencie pojawienia się patogenu. Opisuje też naturalne ...
Numer czasopisma

Immunoterapia 1/2017

POBIERZ CZASOPISMO Czasopismo poświęcone jest tematyce immunoterapii, która została uznana za przełomowe osiągnięcie w medycynie. Pismo jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie środowiska medycznego tematem praktycznego i skutecznego stosowania immunoterapii, które wymaga znajomości mechanizmów działania, ograniczeń, profilu toksyczności ...